Styrevedtak 2015

35-15 Søknad om jakthundtrening
34-15 Avtale med Filefjell Reinlag ANS om bruk av statsallmenningen i forbindelse med reindrift
33-15 Møteplan 1_ halvår 2016
32-15 Vaset, detaljreguleringsplan for utbyggingsområde S2 - høyring
31-15 Søknad om redusert betaling for elgjakta
30-15 Søknad om reduserte kvoter for elgjakta
29-15 Forskrift om jakt, fangst, felling og fiske på statsallmenning - høyring
28-15 F50, Bjødnhøvd - flytting av tomt til fritidsfeste med kartvedlegg
27-15 Lokal forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag - høyring
26-15 Småviltjakt 2015
25-15 F755, Vaset – søknad om tilleggsjord
24-15 S775 og F776, Jaslangen, Fosheimstølen, fråseiing av rett til utvist areal
23-15 S847, Kvålsstølen – søknad om kokehus og fjøs
22-15 S772, Nøsen – søknad om uthus
21-15 S598, Nørre Gilen – søknad om sel
20-15 S650, Grønsenn – søknad om uthus
19-15 S847, Kvålsstølen – søknad om sel
18-15 F755, Vaset – søknad om tilleggsjord
17-15 S691, Jaslangen – søknad om nytt sel, flytting av uthus og grensjustering for S690-691
16-15 S628. Nørre Trøllhøvd – søknad om sel
15-15 S596, Nørre Gilen – søknad om sel
14-15 S573, Gilen – søknad om tilleggsjord som er falt i det fri
13-15 Møteplan 2. halvår 2015
12-15 F 356, Murkelie - søknad om dispensasjon frå arealgrense og mønehøgde
11-15 Rekneskap og årsmelding for 2014
10-15 Småviltjakt – prinsipp om forvaltning
09-15 F134, Flyin – søknad om inngjerding
08-15 F755, Vaset – søknad om tilleggsjord
07-15 S 620, Nørre Trøllhøvd – søknad tilbygg på sel
06-15 S 603, Nørre Trøllhøvd – søknad om tilbygg på sel
05-15 S 579, Nørre Gilen – søknad om å erstatte kårsel
04-15 S751, Vistestølen – plassering av brakke ved restaureringsarbeid
03-15 Uttak av masse for oppfylling av stadion på Vaset
02-15 Søknad om jakthundtrening
01-15 Møteplan 1. halvår 2015