Styrevedtak 2019:

32-19 Søknad om oppføring av mobilmast ved Sørre Trøllhøvd
31-19 Bygging av fjellstyrehytter - klage over vedtak
30-19  Småviltjakt 2019, kvoter og jakttid
29-19  S790, Rensenn – søknad om tilleggsareal
28-19 S548, Strø – søknad om mindre grensejustering.
27-19 S834, Sørre Trøllhøvd – søknad om tilbygg på støl
26-19 F132, Flyin – inngjerding av feste
25-19  Fiskereglar – klage over prøveordning med oterfiske for utanbygds i Storfjorden
24-19 S657, Kvålsstølen – søknad om å få føre opp uthus og snu eksisterande skåle
23-19  S754, Føsseisstølen – søknad om nytt sel
22-19 Søknad om å få føre opp gapahuk, Flikja - DNT avd. Valdres
21-19 Søknad om å føre opp naust som vert rive samband med regulering av Storfjorden
20-19 F71, Grønsenn – søknad om inngjerding
19-19 Bygging av fjellstyrehytter
18-19 Møteplan 2.halvår 2019
17-19  Søknad om sletting av lån til FOSA SA
16-19  S788 - flytting av fjøs samt rydding av brisk 
15-19  S645, Sørre Trøllhøvd - samanslåing av bruk  
14-19  Fiskereglar – prøveordning med oterfiske for utanbygds i Storfjorden  
13-19  Søknad om omlegging av stølsvegen ved Nørre Trøllhøvd  
12-19  Prinsippsak om inngjerding - delegering til administrasjonen  
11-19  Fnr 195, Bakilie - inngjerding av hytte  
10-19  Fnr 49, Nørre Trøllhøv - utslippssøknad  
09-19. Rekneskap og årsmelding for 2018  
08-19 Ny fjellov - høyring
07-19 Fiskereglar - prøveordning med oterfiske for utanbygds i Storfjorden
06-19 Pris for jakt og fiskekort, innanbygdsbuande
05-19 S 874, Flyin - søknad om inngjerda beite inkl uttale feste 132
04-19 S 565 Nørre Gile, søknad om Sel
03-19 S 821, Audun Fystro søknad om sel og fjøs
02-19 S1005, Vaset - søknad om tilbygg på sel
01-19 Søknad om sletting av lån til FOSA SA