Fjellstyret har bestemt jakttid og kvoter for småviltjakta

Etter taksering har fjellstyret funne det er grunnlag for rypejakt i år og har fastsett reglar for kvote m.m. i sak 30/2019 .

Vedtak:

Det gjennomføres rypejakt i Vestre Slidre statsallmenning i 2019 og fjellstyret legger vekt på at uttaket skal være bærekraftig. Med hjemmel i fjelloven § 23 vedtar fjellstyret følgende begrensninger for småviltjakta 2017:

Jaktuttaket skal ikke være større enn ca. 15 % av registrert lirypebestand og det er beregninger fra årets taksering som setter begrensninger for uttaket.

Det blir jakt på rype i perioden 15.9 – 24.9 (2×5 dager).

For perioden 15/9-24/9 økes ikke kortsalget ut over allerede forhåndssolgte kort (80 kort til utenbygds).

Etter perioden 15.9 – 24.9 oppsummeres faktisk uttak av fugl opp mot beregnet høstbart overskudd, og administrasjonen sammen med fjellstyreleder gis fullmakt til å vurdere mulighet for ytterligere kort-tildeling.

Eventuell avgjørelse om forlenget jakt tas etter at kommunen/Vestre Slidre jeger og fiskarlag er rådspurt.  Uansett skal det ikke felles mer ryper enn beregnet 15 % høstbart overskudd.

Det er en rimelig fordeling mellom innen- og utenbygdsboende uten hund og det tildeles også kort til utenbygds med hund.

Sesongkvote (i perioden 15.9-24.9) på 4 ryper per jeger på generell basis

Sesongkvote (i perioden 15.9-24.9) på 6 ryper pr jeger med sesongkort.

Dagskvote på maks 2 ryper pr dag.

Det er mulig å kjøpe treningskort for fuglehund, jaktkort på orrfugl med kartmessig avgrensing og harejakt. Disse kortene er tilgjengelige på www.inatur.no

Sesongkvote på 5 orrfugl per jeger i perioden 15.9 – 24.9 (2×5 dager).

Fritt kortsalg på orrfugl i perioden 15.10 -14.12 med sesongkvote på 10 orrfugl per jeger.

 

Harald Ranum