Flytting av båtar ved Flydammen

Rehabillitering av Flydammen
Nå i haust vert det sett i gang forberedingar til rehabillitering av Flydammen. I den samanheng har FBR (grunneigar ved Flydammen) sett opp skilt der dei ber alle med båt i dette området om å flytte den - for å unngå skade på båt.

Fjellstyret ber då alle om å etterkomma dette, og flytte båten sin til ein annan stad. Det er og lurt å merke båten sin med navn og telefon nummer. Når dere uansett flytter båten, er det greit om båten vert merka. Dette gjeld forsåvidt alle båtar i allmenninga. Til tider har vi eit behov for å kontakte eigar/evt finn båtar flytande - og då er det veldig greit om båten er merka med eigar.

Når det gjeld prosjektet knytt til Flydammen vil det koma meir info om dette etterkvart, men no i fyrste rekke er det viktig at alle båter vert flytta.

Harald Ranum