2 saker til offentleg ettersyn med frist 22.03.2019

Fjellstyret har i møte den 13. februar 2019 lagt 2 saker ut til offentleg ettersyn. Dette gjeld følgjande:

1. omlegging av stølsvegen ved Nørre Trøllhøvd

2. prøveordning med oterfiske for utanbygds i Storfjorden

Fjellstyret må ha motteke merknader før 22.mars 2019

Relevante dokument ligg her:

Gasta Design