Småviltjakt høsten 2019

Nå er båe fuglejakta/småviltjakta og harejakta lagt ut på www.inatur.no. Dette gjeld for utanbygdsbuande, se følgjande link:

Søknad på fuglejakt: åpne trekning

Søknad på fuglejakt: hyttekort

Harejakt

Når det gjeld fuglejakt/småviltjakt er dette søknadsbasert, dvs at alle interesserte må legge inn søknad innan 01.04, og deretter vil inatur trekke ut de som får tildelt jakt, samt en venteliste vi kan tildele etter dersom nokon trekk seg/vi evt opnar for fleire kort når vi får taksert rypebestanden.

For harejakta sin del har det dei seinare år vore færre jegarar, slik at dette er no lagt ut for salg på vanleg vis. Ein trur det vert nok kort til alle, og salet opnar 01.04 kl 09.00.

For innanbygds buande vert det eige kortsal nærare hausten. Dette kjem ein nærare tilbake til.

Harald Ranum