Trekning av venteliste på småviltkort er gjennomført

Det var 17 kort som ikkje vart løyst inn av dei som fekk tilbod i fyrste runde. Desse korta er no tildelt etter den venteliste som vart etablert ved fyrste trekning. Ein antek dei fleste vert akseptert, og ein anser difor no at tildeling er over.

Til info vert det gjennomført taksering i August, og det er fyrst etter at det takseringsresultatet er kjent at ein kan vurdere om ein opner for fleire kort. Ein vil då i august i fyrste rekke tildele etter den ventelista som allereie føreligg.

Harald Ranum