Forlenga sesong for rypejakt

Vestre Slidre Fjellstyre forlenger sesongen med rypejakt i 10 dager, dvs f.o.m. 5/10 t.o.m. 16/10. Det vert seld 15 dagskort i helgene, og 10 dagskort i ukedagar.

Det er viktig at alle følgjer vedteke kvoter, som er maks 1 rype pr dag, og totalt 2 ryper pr jeger i denne 10-dagers perioden.

Dei som allereie har /løyser sesongkort har og maks 1 rype pr dag, men inntil 3 ryper totalt i denne 10 dagers perioden. Til info vert det no berre seld nye sesongkort til innanbygds buande.

For utanbygds er kortsalget tilgjengeleg via inatur:

Lykke til med fortsatt jakt.

Harald Ranum