Facebook

Følg fjellstyret på Facebook. 
https://www.facebook.com/VestreSlidrefjellstyre  

Det er åpnet for kortsalg for rypejakt fra den 5. oktober

Det er åpnet  for ytterligere kortsalg av rypejakt. Vi har et potensielt uttak på 620 ryper basert på takseringsresultatet. Inkludert en sikkerhetsbuffer har vi etter 10 dagers rypejakt tatt ut ca 350 ryper. Det gir et potensielt videre uttak på 270 ryper.

Det selges inntil 20 kort for rypejakt (inkl orrfugl), med en dagskvote på 1 rype pr dag. Sesong kvote for denne tilleggsperioden er totalt 4 ryper pr jeger. Det tilkommer et lite tillegg om man ønsker å jakte med hund, og alle kort er dermed åpne for med eller uten hund. Vi legger opp til jakt inntil 1. November, men om rapportering viser uttak som nærmer seg maksgrense forbeholder Fjellstyret seg muligheten til å stoppe jakta for å bevare bestanden. Håper alle får flotte dager i fjellet fremover, og lykke til for dem som ønsker å fortsette jakta. Mer info om jakt ligger på www.inatur.no

Jaktreglar 2017 etter taksering

Fjellstyret har den 29. august behandlet jaktregler etter taksering 
Takseringen viser bra rypestammer og det blir generell jaktkvote på 4 ryper  og 7 ryper for sesongkort. Det blir åpnet for noe økning i antall jaktkort.  Les meir

Fiskeguide

Fiskeguide for statsallmenningen

 Fjellstyret og jeger- & fiskarlaget har laga til fiskeguide for Vestre Slidre statsallmenning.

Dette er eit hefte på 72 sider med mykje god informasjon om praktisk fiske, informasjon om fiskelokalitetar, kart mm.

Fiskeguide kan du kjøpe hjå fiskekortselgarene for kr 20 eller sjå gratis på nettet, link til side.   Les meir

Ryper før og nå

Rypejegernes dagsutbytte fra 1872 til 2013
av Olav Hjeljord, NMBU 
Spanande rapport frå NMBU om ryper før og no (frå 1872 til i dag).
Last ned rapporten her eller gå direkte til Norges miljø- og biovitenskapelige universitetLes meir

Film om stølsdrift

"Nok er nok" -gruppa har laga til film om støldrifta i Vestre Slidre med støtte frå kommunen og fjellstyret.  Klikk her for å sjå filmen.  
Du kan sjå filmen i HD-kvalitet på Vimeo.com  - trykk på logo under.  Tidlegare passord er sletta og du kan sjå film utan å logge deg inn.  


Les meir

Jaktkort på smårovvilt

Som eit prøveprosjekt er det starta opp eit felles jaktkorkort for smårovvilt. det er med 8 grunneigarlag i Vestre Slidre og Nord Aurdal. Fleire område kan etter kvart koma med.

Kort kan løysast på inatur.no  Pris er kr 1,- ! Les meir

Gratis stongfiske og småviltjakt for ungdom

For å rekruttere ungdom til friluftsliv har innført gratis stongfiske og småviltjakt for undom tom 20 år. Dette tilbodet gjeld både innanbygdsbuande og utanbygdsbuande.
Fiske kan skje utan løysing av kort, men alder må kunne dokumenterast ved kontroll. Jaktkort må løyast på vanleg måte.

 

Fotogalleri

Fjellstyret sitt fotogalleri: foto.vestre-slidre-fjellstyre.no (ikkje bruk www før adresse) eller klikk på foto under

Viktig prinsipiell avklaring frå LMD om stølsforskrift

Fjellstyrt får medhald frå departementet i si tolking av forskrift
Statsråd Vedum seier at gjeldande praksis har vore "helt forgæli".
Fjellstyret har etter mange brev, vedtak møter og befaring med LMD fått gjennomslag for at stølar kan vera i bruk sjølv om det ikkje er husdyr på garden. Fjellstyret har gjennom fleire år opplevd at bruksretten blir forsøkt svekka. Dette er derfor ei viktig prinsippiell avgjerd for å sikre 
innhaldet i bruksretten og variert drift på stølane. 
Artikkel frå avisa Valdres 
Les meir

Fjellstyrene 100 år

  Kjøp historeboka om fjellstyrene

  I forbindelse med at det i år er 100 år siden fjellovkomiteen startet sitt arbeid, har  Norges
  fjellstyresamband
(NFS) fått sammenstilt de siste 100 års historie om  fjellstyrene i bokform. 
  Det er nå mulig å bestille boka fra NFS. Pris er kr 250 pr stk.  Send antall og fakturaadresse til
  NFS@fjellstyrene.no, så sender NFS  boka/bøkene så snart som mulig.

Allmenningsstyre til felles beste

 Mange tiår med forsking har overbevist nobelprisvinner Elinor Ostrom: Allmenning som styreform er effektivt og gir den mest bærekraftige forvaltninga av fellesressursane. 
 Les meir på Forskningsrådet si nettside. 
 

Kva skjer i Vestre Slidre?

Her kan du halde deg oppdatert på kva som skjer i Vestre Slidre. Les meir