Bålbrenning 

 

Når er det lov til å brenne bål?

Forskrift om brannforebyggende tiltak § 8-2: «Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle ting som representerer en brannfare utendørs under slike forhold eller på slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokt.».
I forskriftens § 8-2 tredje ledd : Det er å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogsmark i perioden15. april til 15. september.

Nettmagasinet Harvest.as publiserte nylig en artikkel om hvilke bestemmesler som gjelser for bålfyring i utmark. Artikklen er skrevet av Marianne Reusch som er er jurist med doktorgrad og spesialist på friluftsjus. Har kan det kanskje være noe å lære. 

Artikkelen finner du her: Ikke brenn deg på paragrafene